1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
  jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z
  chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do
  dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
  Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania
  płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać
  płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o
  gotowości przesyłki do odbioru.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
  Sprzedawcę w terminie do 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego
  paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
  najdłuższy podany termin.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
  lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
  Umowy Sprzedaży,
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.